Etikettarkiv: sekventiell förklaring

Fjärilens livscykel

Den här hösten har vi haft fjärilslarver i klassen vars utveckling klassen följt tills de blev fjärilar. De har ingått i ett större tema om insekter där vi bland fördjupat oss om den röda skogsmyran. I samband med att vi följt fjärilens utveckling tog jag tillfället att arbeta med förklarande texter om fjärilens livscykel. Vi har arbetat med flera insekters livscykler och jämfört med fjärilens. Till modelltext för att arbeta med textgenrens struktur använde jag en text om nyckelpigans livscykel. Av den texten gjorde jag en genreplansch som vi nu har uppe på väggen.genreplansch-forklarande-textI slutet av arbetet i samband med att vi släppte ut våra fjärilar skrev eleverna egna texter.plansch-fjarilens-livscykeltistelfjarilens-livscykel1 tistelfjarilens-livscykel2

Varför ändrar trädens löv färg på hösten?

Min klass har en björk på skolgården som vi har utsett till vårt träd. Vi följer trädet under hela åk 1. Den här veckan har vi observerat att löven har ändrat färg och har tagit reda på varför och sedan skrivit gemensamma förklaringar till det.

Vi började med att läsa fyra olika texter tillsammans på smartboarden om varför trädens löv ändrar färg på hösten. Vi läste bl.a. en text från Natur och kulturs bok PULS SO-boken som vi har digitalt och en text från http://svenska-djur.se/ om hösten. När vi läste texterna så diskuterade vi varje mening noggrant och skrev upp ord på en expertordsplansch.Expertord

Vi läste varje text två gånger och såg även en kort film. Efter att vi läst texterna och sett filmerna så fyllde vi i ett flödesschema tillsammans som jag förberett i Notebook (mjukvaran till smartboarden). När vi fyllde i det så förklarade eleverna tillsammans varför löven ändrar färg.löv

Dagen därpå hade jag en halvklass i taget. Jag talade om att vi skulle skriva en förklaring tillsammans om varför trädens löv ändrar färg på hösten och vi började med att titta på flödesschemat och expertordsplanschen som vi gjort dagen innan och repeterade vad vi lärt oss. Vi läste sedan två av texterna från igår en gång till och eleverna fick med hjälp av mina frågor förklara flera gånger vad som händer med trädet och löven. Därefter gick jag över till word och vi skrev texten tillsammans. Självklart med talsyntesen på. Jag gav de rubriken och vi tittade på flödesschemat och jag frågade vad ska vi börja med? När texten var färdig och vi läst igenom den så skrev eleverna in den i sin bok om vårt träd. Boken har de på iPaden i appen Läs och skriv. Här är deras texter.lövtexter

Hönans livscykel

Våra elever i förskoleklass har egna höns som vi tar hand om. När eleverna börjar i förskoleklass går de allihop en hönsskötarkurs och efter det får de hjälpa till med hönsen. Vi har en från varje klass per dag som är hönsskötare. På helgerna är det familjer till elever i klassen som tar hand om hönsen. Hönsen är en del av det miljöarbete som ägnar oss åt. Vi har också egen kompost där de slänger sin frukt och mellanmålsrester och odlingslådor där eleverna odlar potatis, andra grönsaker och blommor.

Den här veckan har vi arbetat med hönsens livscykel i klassen. Jag inledde med att vi i måndags pratade om begreppet livscykel. Jag hade gjort en presentation i notebook där jag visade olika djurs livscyklar. Vi tittade på grodans, fjärilens och duvans livscykel tillsammans och diskuterade dem och vad begreppet livscykel betyder. Därefter visade jag en sida med endast frågan, -Hur tror du att hönans livscykel ser ut? Det visade sig att våra elever hade väldigt bra förkunskaper om den. I ju med att de allihop varit hönsskötare, plockat ägg och pratat om hönsen med Berit som är den som har huvudansvaret för hönsen hos oss så hade de lärt sig mycket under året. De begrepp som jag ville få med, para sig, lägga ägg, ruva och kläckas fanns redan hos flera elever. Vi skrev en gemensam text på Smartboarden om livscykeln utifrån det de redan kunde. Vi såg sedan en film om hönans livscykel och läste, tittade och lyssnade på fakta om hönan på sidan http://svenska-djur.se/Det är en sida som vår skola prenumererar på som jag använder mycket.

Dagen därpå så tittade vi på det vi skrev dagen innan. Jag hade letat upp bilder och lagt till dem i cykeln. Vi läste igenom den och repeterade vad vi pratat om dagen innan. De körläste cykeln några varv. Jag delade sedan upp gruppen i par. Varje par fick en uppsättning av de bilder som vi hade med i cykeln som de tillsammans fick lägga i rätt ordning för att sedan förklara cykeln muntligt för mig. Samtliga par i klassen använde de begrepp som vi övat in och kunde berätta hela cykeln. Det här var mina elevers första möte med den sekventiella förklaringen.
hönans livscykel2Hönans livscykel