Etikettarkiv: programmering

Fröken, kan barn gå på kurs?

Skrivet den av

Under vårterminen har min tvåa programmerat i Scratch Jr vilket ni har kunnat läsa om i tidigare inlägg. De sista veckorna avslutade vi terminens arbete med att eleverna fick gå en webbkurs i Scratch Jr på Årstaskolans kursportal. Efter att jag testat kursen själv i påskas fick eleverna skapa egna konton och sätta igång med kursen vilket väckte frågan ”Fröken, kan barn gå på kurs?” Vi skrattade tillsammans åt att det inte bara är vuxna som går på kurs ibland utan att även eleverna går på kurs nu:)

Kursen är väldigt fint upplagd med instruktionsfilmer som följs av ett quiz. Mellan kursen och filmen har eleverna testat det filmen visat i Scratch Jr. Genom kursens upplägg har eleverna repeterat det vi lärt oss tidigare under terminen och de har avslutat med att programmera ett pekspel. Eleverna har arbetat mycket koncentrerat med sina kurser och de har varit mycket uppskattade. Kursen hittar ni här: https://kurser.arstaskolan.se/

Elevernas egna programmeringsinstruktioner

Skrivet den av

Efter förra veckans arbete med att följa en instruktion för programmering byggde vi vidare med att eleverna fick göra egna programmeringar i Schratch Jr som de skrev instruktioner till. Efter att jag repeterat strukturen för en en instruktion med hjälp av vår genreplansch och kopplat till hur de följde min instruktion förra veckan fick eleverna sätta igång.

Det blev genast full aktivitet i klassrummet. Eleverna arbetade i par och hade två iPads, en som de programmerade på och en som de skrev instruktionen till programmeringen på.  När de var färdiga med sin instruktion fick de testa att programmera efter sin egen instruktion för att se om de skrivit ner alla steg i tillvägagångssättet. De bytte sedan instruktion med ett annat par för att testa varandras instruktioner. De flesta instruktioner gick att följa men vi märkte att flera hade glömt att skriva några steg i tillvägagångssättet, att de tog vissa steg för givet vilket gjorde att instruktionen då blev svår att följa. Vi kommer att arbeta vidare med instruktionerna och programmering för att utveckla både deras skrivande och programmerande.

Instruktioner för programmering

Jag har sedan i höstas arbetat med att programmera i Scratch Jr i min tvåa. Eleverna har lärt sig grunderna och fått små uppdrag. Jag har integrerat matematiken på ett naturligt sätt då man under programmeringen hela tiden måste beräkna t.ex. hur många steg som behövs för att komma till en viss punkt eller vilket tal som gör att en sprajt snurrar ett helt varv eller ett halvt varv. Koordinatsystemet introducerades här för eleverna på ett naturligt sätt där eleverna direkt förstod nyttan med det.

Jag har också integrerat svenskan i programmeringsundervisningen genom att arbeta med instruktioner. Jag har gett eleverna instruktioner både muntligt och skriftligt om hur de ska programmera för att uppnå det som är målet med lektionen. Den här veckan repeterade jag de olika programmeringsblocken vi använt under lektionerna och visade sedan en programmering jag gjort där jag använt de olika blocken. Eleverna fick sedan i uppgift att göra en egen liknande programmering med hjälp av en skriftlig instruktion de fick av mig.

Jag gick igenom instruktionen tillsammans med klassen. Jag tog här tillfället att arbeta med hur man läser och tolkar en instruktion och hur den är uppbyggd. Jag kopplade programmeringsinstruktionen till en instruktion de fick före påsk för att göra en påskkyckling. Jag visade på att bägge instruktionerna hade samma struktur, rubrik som talar om målet, materiallista och tillvägagångssätt.

Eleverna fick sedan varsin instruktion och satte igång att programmera med hjälp av den. De flesta klarade att följa instruktionen på egen hand medan andra behövde påminnas om att läsa varje punkt i tillvägagångssättet.

Nästa vecka kommer vi att koppla tillbaka till instruktionen de följde den här veckan genom att repetera den och sätta upp den här genreplanschen som jag gjort. Eleverna kommer sedan att delas in i par för att få göra en egen programmering som de ska skriva en instruktion till. Genreplanschen fungerar som ett stöd till eleverna när de ska skriva sina egna instruktioner. De kommer sedan att få ge instruktionen de skrivit till sina klasskompisar för att se om instruktionen fungerar.Om du vill ha min genreplansch för instruktionen finns den som PDF att lada ner här: instruktion.

Kom igång att programmera!

Ni är säkert många som precis som jag och mina kollegor har ingen eller väldigt lite erfarenhet av programmering. Jag har varit nyfiken på det i några år och varit inne och nosat på det själv men inte kommit igång med mina elever. Skolverket har nu ett förslag ute på hur digital kompetens och programmering ska förstärkas och tydliggöras i undervisningen. I det kan vi bl.a. läsa:

  • I kursplanen i matematik föreslås programmering handla till exempel om att träna eleverna i att skapa, beskriva och följa entydiga och stegvisa instruktioner och att använda programmering för att lösa problem.
  • I teknik föreslås programmering handla till exempel om att använda programmering för att styra föremål eller egna konstruktioner men också att förstå att datorer styrs av program och kopplas ihop i nätverk.

Eftersom vi inte har någon på skolan som är proffs på det här så får vi lära oss tillsammans. I torsdags satte vi lärare igång för första gången med Scratch, https://scratch.mit.edu/.  Jag ledde passet och eftersom jag bara provat på verktyget lite och inte kan det helt blev det en kort genomgång innan vi började följa en beskrivning av att programmera ett enkelt spel. Det blev fullt fokus bland alla lärare och vi hjälpte varandra hela tiden. Trots att tiden för konferensen tog slut och vi hade afterwork efteråt var det några som inte vill sluta för att de var så inne i det. Vi har bestämt oss för att fortsätta det kollegiala lärandet om programmering under vårterminen och samtidigt starta upp i klasserna.

programmera-med-scratch-jr-hjalp-dina-barn-att-lara-sig-koda

 

Jag startade igår upp med bägge klasserna i åk 2. Vi började med Scratch Jr, en app. Jag följde gången i boken Programmera med Scratch jr : hjälp dina barn att lära sig koda! Den har ett tydligt upplägg och vi gjorde steg ett i den som heter Dansparty.

 

Innan vi började arbeta i appen illustrerade jag vad programmering är genom att programmera min kollega Lina. Jag sa åt henne att gå tre steg framåt. Sedan att snurra ett varv åt vänster. Eleverna fick sedan prova och det var bara när det var exakta i det de sa som Lina gjorde det de ville. Detta för att visa att man måste var precis när man programmerar. Eleverna fick sedan följa mina instruktioner steg för steg för att göra sin första programmering, Dansparty. Eleverna var med på noterna direkt och jublade när de lyckades med varje steg! I slutet av lektionen fick de lite tid till att prova på att programmera själva i appen. Vi kommer nu att ha programmering en timme i veckan och arbeta vidare utifrån boken.