Etikettarkiv: NO

Bondgårdsdjur

Skrivet den av

Förra veckan var vi på bondgårdsbesök med klassen. Det är alltid lika kul att få komma ut till en bondgård med klassen och träffa bonden och djuren. Vi hade förberett oss innan genom att läsa om bondgårdar i Sverige och eleverna var fulla av frågor till bonden.

Efter besöket kopplade vi dagens bondgård till de första bönderna i Sverige på bondestenåldern vilken vi precis läst om i klassen. Vi gjorde jämförelser och kom fram till flera likheter och skillnader.

De djur som bönderna på bondestenåldern hade, kor, får, getter och grisar arbetade vi sedan vidare med och skrev beskrivande rapporter om. Vi läste tillsammans om kon och samlade information i en sexfältare som jag hade på smartboarden. Vi läste bl.a. texten om kor som finns på http://svenska-djur.se/.

Vi repeterade sedan den beskrivande rapportens struktur med hjälp av vår genreplansch innan vi började skriva en gemensam text på smartboarden utifrån vår sexfältare. När texten var färdig frågade en elev om vi inte kunde göra en ny genreplansch av vår gemensamma text om kon eftersom den andra var från ettan. Klart att vi inte kan ha en plansch uppe som är ett helt år gammal uppe;)

Eleverna delades sedan in i par som fick välja vilket djur de ville skriva om. Texterna har nu satts upp på väggen och ska redovisas för klasskamraterna imorgon.

Sortera

Vi börjar nu med NTA-temat Fast eller flytande. Här finns info om vad NTA är. Jag har en lärarstudent nu, Sevinc som höll i lektionen som vi planerat tillsammans. Vi startade med att vi berättade om arbetsområdet, vad vi har för lärandemål med det för att sedan prata om vad fasta föremål är för något. Eleverna arbetade sedan i par och fick en bricka med olika fasta föremål som de sorterade utifrån färg och sedan form. De dokumenterade sin sortering genom att fotografera den och skriva om den i sin NO-bok som de har i Book Creator på iPaden. Lektionen avslutades med att paren redovisade sina sorteringar för varandra. Under lektionen övade eleverna på att sortera föremål utifrån dess egenskaper, på ord och begrepp för att beskriva föremålen, på att dokumentera sitt arbete och att redovisa sitt arbete för sina kamrater.

Fjärilens livscykel

Den här hösten har vi haft fjärilslarver i klassen vars utveckling klassen följt tills de blev fjärilar. De har ingått i ett större tema om insekter där vi bland fördjupat oss om den röda skogsmyran. I samband med att vi följt fjärilens utveckling tog jag tillfället att arbeta med förklarande texter om fjärilens livscykel. Vi har arbetat med flera insekters livscykler och jämfört med fjärilens. Till modelltext för att arbeta med textgenrens struktur använde jag en text om nyckelpigans livscykel. Av den texten gjorde jag en genreplansch som vi nu har uppe på väggen.genreplansch-forklarande-textI slutet av arbetet i samband med att vi släppte ut våra fjärilar skrev eleverna egna texter.plansch-fjarilens-livscykeltistelfjarilens-livscykel1 tistelfjarilens-livscykel2

Den röda skogsmyran

I min tvåa arbetar vi med insekter. För att väcka elevernas intresse har jag fyllt klassrummet med böcker om insekter och satt upp en plansch med insekter på väggen. Eleverna har fått varsin fjärilslarv vars utveckling vi följt från larv till fjäril. I början av arbetsområdet gjorde vi ett besök på vår naturskola Eggebygård där eleverna fick en lektion om småkryp. De fick då reda på vilka olika småkryp det finns och hur man skiljer dem åt. Vi var sedan ute i skogen och letade upp och samlade in olika småkryp. Tillbaka i skolan fortsatte vi att prata om insekter och hur man känner igen en insekt, tre kroppsdelar, sex ben och två antenner. Vi har sedan läst om flera olika insekter tillsammans på smartboarden via dokumentkameran. Eleverna har även läst själva eller tillsammans i par om ännu fler insekter.

Vi valde ut den röda skogsmyran som den insekt som vi skulle fördjupa oss extra mycket i och skriva en beskrivande rapport om. Vi samlade information från några olika böcker och webbsidan http://svenska-djur.se/. Den information som vi ville ha med i vår text skrev vi in i en sexfältare. Läs mer om hur man använder en sexfältare i det här inlägget.

sexfaltare-myra

Med stöd av sexfältaren skrev eleverna beskrivande rapporter som vi nu satt upp på väggen.myrtexter-3myrtexter-2myrtext-2myrtext-1Nästa vecka fortsätter vi arbetet med insekter genom att skriva en förklarande text om fjärilens livscykel.