Etikettarkiv: matematik

Instruktioner för programmering

Jag har sedan i höstas arbetat med att programmera i Scratch Jr i min tvåa. Eleverna har lärt sig grunderna och fått små uppdrag. Jag har integrerat matematiken på ett naturligt sätt då man under programmeringen hela tiden måste beräkna t.ex. hur många steg som behövs för att komma till en viss punkt eller vilket tal som gör att en sprajt snurrar ett helt varv eller ett halvt varv. Koordinatsystemet introducerades här för eleverna på ett naturligt sätt där eleverna direkt förstod nyttan med det.

Jag har också integrerat svenskan i programmeringsundervisningen genom att arbeta med instruktioner. Jag har gett eleverna instruktioner både muntligt och skriftligt om hur de ska programmera för att uppnå det som är målet med lektionen. Den här veckan repeterade jag de olika programmeringsblocken vi använt under lektionerna och visade sedan en programmering jag gjort där jag använt de olika blocken. Eleverna fick sedan i uppgift att göra en egen liknande programmering med hjälp av en skriftlig instruktion de fick av mig.

Jag gick igenom instruktionen tillsammans med klassen. Jag tog här tillfället att arbeta med hur man läser och tolkar en instruktion och hur den är uppbyggd. Jag kopplade programmeringsinstruktionen till en instruktion de fick före påsk för att göra en påskkyckling. Jag visade på att bägge instruktionerna hade samma struktur, rubrik som talar om målet, materiallista och tillvägagångssätt.

Eleverna fick sedan varsin instruktion och satte igång att programmera med hjälp av den. De flesta klarade att följa instruktionen på egen hand medan andra behövde påminnas om att läsa varje punkt i tillvägagångssättet.

Nästa vecka kommer vi att koppla tillbaka till instruktionen de följde den här veckan genom att repetera den och sätta upp den här genreplanschen som jag gjort. Eleverna kommer sedan att delas in i par för att få göra en egen programmering som de ska skriva en instruktion till. Genreplanschen fungerar som ett stöd till eleverna när de ska skriva sina egna instruktioner. De kommer sedan att få ge instruktionen de skrivit till sina klasskompisar för att se om instruktionen fungerar.Om du vill ha min genreplansch för instruktionen finns den som PDF att lada ner här: instruktion.

Mattegåta

Idag har vi skrivit mattegåtor i min tvåa. Gåtorna är uppbyggda enligt en enkel struktur med rubrik och två till tre ledtrådar som t.ex:

Vilket tal är jag?

Jag är ett jämnt tal. Min tiotalssiffra och entalssiffra är samma siffra.  Hälften av mig är 33.

Jag har inlett flera lektioner i veckan med att ha skrivit en mattegåta på smartboarden som eleverna löst när de kommit in i klassrummet. Vi har även skrivit några gemensamma gåtor innan eleverna fått skriva egna. För att förstärka och befästa begrepp som udda, jämnt, hälften, dubbelt, tiotal och ental har jag instruerat eleverna om att använda begreppen i sina gåtor. Gåtorna som eleverna skrev idag kommer de att få läsa för klassen imorgon och låta klasskamraterna lösa. Här är får ni två av gåtorna att lösa.mattegata-1 mattegata-2

Hur befäster vi matematikbegreppen?

Skrivet den av

I matematiken är det många begrepp som eleverna behöver förstå för att klara av undervisningen. Hur gör vi för att befästa dessa begrepp? För en del elever går det snabbt och lätt medan andra behöver få möta och använda begreppen i fler olika sammanhang. För många yngre elever kan det vara en hjälp att komma ihåg om man har använt kroppen och känseln när man övat på begreppen.

Vi arbetar just nu med begreppen hälften och dubbelt i min etta. Vi har gjort många övningar tillsammans i klassrummet både med konkret material såsom pengar, klossar och annat. Vi har även gjort en hel del digitala övningar på smartboarden. På smartboarden har jag gjort egna uppgifter till klassen som vi löst tillsammans och vi har även använt oss av matteboken Pixels övningar som finns här.

I förra veckan hade vi en heldag då vi hade utematte. Vi skulle öva på begreppen dubbelt och hälften tillsammans och också repetera flera andra begrepp som t.ex. udda och jämna tal och lägesbegrepp. Min kollega Paulina skrev kort som vi använde i skogen. Vi delade in eleverna i grupper och gjorde olika stationer som eleverna fick gå till. Vid varje station stod en av oss pedagoger som hade uppgifterna som eleverna skulle utföra. Eleverna i gruppen fick turas om att dra ett kort och läsa vad de skulle göra. Alla i gruppen skulle göra det som stod. Det var inte helt självklart vad som menades med det som stod på korten. Hur mäter jag upp en pinne som är dubbelt så lång som min fot? Vad är ett kliv? Vad är skillnaden på en gren, en stam eller en pinne? Det var inte bara våra nyanlända elever som behövde fundera över innebörden och diskutera den med kompisarna utan det behövde de flesta eleverna.

utematteuppgifter

Kort med matematikuppgifter

Dagen efter att vi varit i skogen så fick eleverna uppgifter med hälften och dubbelt att arbeta individuellt med i klassrummet. Samtliga i klassen hade byggt upp tillräcklig förförståelse genom de gemensamma uppgifter vi gjort för att klara av att arbeta med uppgifterna individuellt.