Etikettarkiv: instruktion

Elevernas egna programmeringsinstruktioner

Skrivet den av

Efter förra veckans arbete med att följa en instruktion för programmering byggde vi vidare med att eleverna fick göra egna programmeringar i Schratch Jr som de skrev instruktioner till. Efter att jag repeterat strukturen för en en instruktion med hjälp av vår genreplansch och kopplat till hur de följde min instruktion förra veckan fick eleverna sätta igång.

Det blev genast full aktivitet i klassrummet. Eleverna arbetade i par och hade två iPads, en som de programmerade på och en som de skrev instruktionen till programmeringen på.  När de var färdiga med sin instruktion fick de testa att programmera efter sin egen instruktion för att se om de skrivit ner alla steg i tillvägagångssättet. De bytte sedan instruktion med ett annat par för att testa varandras instruktioner. De flesta instruktioner gick att följa men vi märkte att flera hade glömt att skriva några steg i tillvägagångssättet, att de tog vissa steg för givet vilket gjorde att instruktionen då blev svår att följa. Vi kommer att arbeta vidare med instruktionerna och programmering för att utveckla både deras skrivande och programmerande.

Instruktioner för programmering

Jag har sedan i höstas arbetat med att programmera i Scratch Jr i min tvåa. Eleverna har lärt sig grunderna och fått små uppdrag. Jag har integrerat matematiken på ett naturligt sätt då man under programmeringen hela tiden måste beräkna t.ex. hur många steg som behövs för att komma till en viss punkt eller vilket tal som gör att en sprajt snurrar ett helt varv eller ett halvt varv. Koordinatsystemet introducerades här för eleverna på ett naturligt sätt där eleverna direkt förstod nyttan med det.

Jag har också integrerat svenskan i programmeringsundervisningen genom att arbeta med instruktioner. Jag har gett eleverna instruktioner både muntligt och skriftligt om hur de ska programmera för att uppnå det som är målet med lektionen. Den här veckan repeterade jag de olika programmeringsblocken vi använt under lektionerna och visade sedan en programmering jag gjort där jag använt de olika blocken. Eleverna fick sedan i uppgift att göra en egen liknande programmering med hjälp av en skriftlig instruktion de fick av mig.

Jag gick igenom instruktionen tillsammans med klassen. Jag tog här tillfället att arbeta med hur man läser och tolkar en instruktion och hur den är uppbyggd. Jag kopplade programmeringsinstruktionen till en instruktion de fick före påsk för att göra en påskkyckling. Jag visade på att bägge instruktionerna hade samma struktur, rubrik som talar om målet, materiallista och tillvägagångssätt.

Eleverna fick sedan varsin instruktion och satte igång att programmera med hjälp av den. De flesta klarade att följa instruktionen på egen hand medan andra behövde påminnas om att läsa varje punkt i tillvägagångssättet.

Nästa vecka kommer vi att koppla tillbaka till instruktionen de följde den här veckan genom att repetera den och sätta upp den här genreplanschen som jag gjort. Eleverna kommer sedan att delas in i par för att få göra en egen programmering som de ska skriva en instruktion till. Genreplanschen fungerar som ett stöd till eleverna när de ska skriva sina egna instruktioner. De kommer sedan att få ge instruktionen de skrivit till sina klasskompisar för att se om instruktionen fungerar.Om du vill ha min genreplansch för instruktionen finns den som PDF att lada ner här: instruktion.

Kurstillfälle med instruktioner

Förra veckan hade jag ett kurstillfälle med mina kollegor då vi gick igenom instruktioner. Jag hade förberett flera praktiska övningar som vi gjorde, bl.a. att sätta ihop en sönderklippt instruktion för att arbeta med strukturen, transivitetsanalys på ett muffinsrecept och att göra instruktionsfilmer i iMovie. iMovies trailerfilmer passar utmärkt till att göra instruktioner i med eleverna. I trailerläget i iMovie finns det färdiga mallar där man bara ändrar i texten och lägger in egna bilder eller filmsnuttar. Jag hade gjort en film hemma innan som exempel. Den är enkelt gjord och tog inte mer än 20-30 minuter att göra. Testa gärna att göra filmer med era elever när ni arbetar med instruktioner! Klicka här om ni vill se filmen.

 

Instruktion i matematik – åk 3

Här kommer ett exempel på hur man kan använda sig av instruktioner i matematikundervisningen. Förra året hade jag en trea och där var det några stycken som hade svårt att lära sig att räkna ut subtraktionstal med tiotalsövergång. Jag hade provat alla möjliga sätt men nådde ändå inte riktigt fram. Jag fick då idéen att eleverna tillsammans med mig skulle skriva en instruktion om hur man ska göra när man räknar ut subtraktionstal med tiotalsövergång. Jag valde att göra det i halvklass så att det skulle bli lättare att få alla delaktiga i det gemensamma skrivandet. Jag inledde lektionen med att vi tillsammans räknade ut några tal på Smartboarden och diskuterade hur vi tänkte när vi räknade ut dem. Vi använde oss av både skriftlig huvudräkning och uppställningar och de fick välja vilket sätt de tyckte var enklast. Därefter berättade jag att vi skulle skriva en instruktion om hur man räknar ut ett subtraktionstal med tiotalsövergång. Vi skulle skriva den så att vem som helst som läste den skulle förstå och att vi kunde ge den till andra klasser.

Jag visade en pysselinstruktion och ett recept på Smartboarden för att visa på strukturen i en instruktion (Rubrik som informerar om målet, förteckning över material och tillvägagångssätt). Sedan frågade jag eleverna vad det var för rubrik som passade, vad är det vi ska göra? De kom överens om att rubriken skulle vara Subtraktionstal med tiotalsövergång. Därefter frågade jag dem om vad man behöver för material för att räkna ut ett tal. De kom snabbt på att man behövde ha penna, sudd, papper och ett mattetal. Efter lite diskussion kom de överens om att man också behövde ha en tallinje med med talen -10 till 10 på. Någon föreslog att man också behövde en hjärna varpå en diskussion om huruvida en hjärna är material eller inte följde. Vi tittade på pysselinstruktionen och receptet och konstaterade att där stod inte hjärna med fastän att man behöver det där också. Jag sa att de skulle tänka på material som sådant som man plockar fram innan man börjar och frågade brukar ni lägga hjärnan på bordet innan ni börjar räkna? Nej, skrattade de och vi gick vidare till att skriva tillvägagångssättet. Parallellt med att vi skrev tillvägagångssättet som de fick formulera så räknade vi ut ett tal. Vi gick mellan Notebook där vi räknade ut talet och Word som vi skrev i på Smartboarden för att få med alla steg. När vi var färdiga fick de hjälpa mig med layouten. Hur skulle instruktionen se ut?  Instruktionerna blev nästan helt identiska i bägge grupperna.

Lektionen därpå fick de tio tal av mig med subtrationstal med tiotalsövergång och en kopia av instruktion att ha till hjälp. Det gick jättebra för allihop även de få som innan varit osäkra. De fick med sig instruktionen hem och tio nya tal att räkna ut med hjälp av den. Jag hade ett test veckan därpå då de skulle släppa instruktionen och räkna utan den och alla i klassen klarade av det! Vad viktigt det är att använda språket i matematiken inte bara muntligt då de berättar om hur de tänker utan även att kunna formulera det skriftligt och få det på pränt!

Vi skrev fler instruktioner i matematik efter den här också. När vi skrev om area kan ni läsa om här http://www.pedagogstockholm.se/sprakutveckling/minskat-gap-mellan-starka-och-svaga-med-genrepedagogik/.

Instruktionen om subtraktionstal med tiotalsövergång blev så här:

Subtraktion