Etikettarkiv: IKT

Instruktioner för programmering

Jag har sedan i höstas arbetat med att programmera i Scratch Jr i min tvåa. Eleverna har lärt sig grunderna och fått små uppdrag. Jag har integrerat matematiken på ett naturligt sätt då man under programmeringen hela tiden måste beräkna t.ex. hur många steg som behövs för att komma till en viss punkt eller vilket tal som gör att en sprajt snurrar ett helt varv eller ett halvt varv. Koordinatsystemet introducerades här för eleverna på ett naturligt sätt där eleverna direkt förstod nyttan med det.

Jag har också integrerat svenskan i programmeringsundervisningen genom att arbeta med instruktioner. Jag har gett eleverna instruktioner både muntligt och skriftligt om hur de ska programmera för att uppnå det som är målet med lektionen. Den här veckan repeterade jag de olika programmeringsblocken vi använt under lektionerna och visade sedan en programmering jag gjort där jag använt de olika blocken. Eleverna fick sedan i uppgift att göra en egen liknande programmering med hjälp av en skriftlig instruktion de fick av mig.

Jag gick igenom instruktionen tillsammans med klassen. Jag tog här tillfället att arbeta med hur man läser och tolkar en instruktion och hur den är uppbyggd. Jag kopplade programmeringsinstruktionen till en instruktion de fick före påsk för att göra en påskkyckling. Jag visade på att bägge instruktionerna hade samma struktur, rubrik som talar om målet, materiallista och tillvägagångssätt.

Eleverna fick sedan varsin instruktion och satte igång att programmera med hjälp av den. De flesta klarade att följa instruktionen på egen hand medan andra behövde påminnas om att läsa varje punkt i tillvägagångssättet.

Nästa vecka kommer vi att koppla tillbaka till instruktionen de följde den här veckan genom att repetera den och sätta upp den här genreplanschen som jag gjort. Eleverna kommer sedan att delas in i par för att få göra en egen programmering som de ska skriva en instruktion till. Genreplanschen fungerar som ett stöd till eleverna när de ska skriva sina egna instruktioner. De kommer sedan att få ge instruktionen de skrivit till sina klasskompisar för att se om instruktionen fungerar.Om du vill ha min genreplansch för instruktionen finns den som PDF att lada ner här: instruktion.

Stöttning för att förstå ett nytt ämnesområde

Skrivet den av

Hur planerar och lägger vi upp undervisningen så att alla elever kan ta till sig ett nytt innehåll? Den utmaningen står vi inför vid varje nytt arbetsområde. I min klass är spridningen i elevernas språk- och kunskapsutveckling stor liksom det är i de flesta klasser idag. Nästan alla elever är flerspråkiga och några av eleverna har bara bott i Sverige i några eller något år. Min utmaning är att planera vilka stöttningsstrategier jag ska använda mig av i undervisningen så att alla elever kan ta till sig innehållet och lära sig ämnet och språket.

I min tvåa arbetar vi nu med hur jorden skapades, det första livet på jorden för att sedan börja läsa om forntiden. Igår arbetade vi med Big Bang.

Till arbetet ville jag ha en text att läsa tillsammans och en film att se och jag hittade en del texter och filmer att välja ifrån. Texterna och filmerna jag väljer till min undervisning vill jag att alla elever ska förstå samtidigt som de inte får vara förenklade. De ska vara på en nivå som passar årskurs två.

Den här gången valde jag en film om Big Bang och en text ur en gammal bok (Noak 3) som jag hittade på skolan. I filmen och texten skulle eleverna möta ord och begrepp som t.ex. universum, explosion, slungade, gasmoln, galaxer och materia. Dessa ord behöver man förstå för att kunna ta till sig innehållet vilket jag behövde planera för.

Jag gick igenom filmens innehåll innan filmen visades och förklarade ord och begrepp som de skulle möta i filmen. När vi ser filmer är mina elever vana vid att säga stopp när det är något i filmen som de inte förstår och vill att jag ska förklara mer om så inför filmvisningen påminde jag dem om det. Vi stannade upp filmen några gånger antingen pga att en elev sagt stopp eller pga att jag ville stanna upp och visa något av det som jag förklarat innan filmen. Efter filmen sammanfattade vi innehållet och skrev upp några av orden på vår expertordsplansch som alltid sitter uppe längst fram i klassrummet. Där skriver vi upp nya ord vi lär oss som hör till ämnet vi arbetar med.

Vi gick sedan över till texten som jag valt ut. Den hade jag planerat att vi skulle läsa genom en detaljerad läsning för att eleverna sedan skulle göra en omskrivning av den. Under den detaljerade läsningen läser vi texten tillsammans och identifierar betydelsebärande ord och delar som jag markerar. Inför varje mening vi ska läsa förbereder jag eleverna på vad texten ska handla om och efter att vi läst meningen ställer jag en fråga där jag ger betydelsen av ett eller flera ord som eleverna ska identifiera. Texten finns uppe på smartboarden och eleverna har varsitt exemplar av texten och en markeringspenna. Jag hade skrivit av texten för att eleverna skulle kunna göra markeringar i den.Efter att vi läst igenom texten tillsammans och markerat ord repeterade vi vad de markerade orden betyder innan det var dags för rast. Efter rasten fick eleverna de markerade orden på en lista för att med stöd av dem göra en omskrivning av texten. Eleverna skrev på varsin iPad men samarbetade i par. Under skrivandet diskuterade de innehållet och hur de skulle formulera sig tillsammans i skrivparen. De använde de nya orden och begreppen som vi mött under lektionerna i sina diskussioner och texter. Här är en av de färdiga texterna.Hur gick det då med förståelsen av innehållet och språket? Jo, efter att eleverna skrivit sina texter klarade allihop av att berätta om Big Bang. Nu arbetar vi vidare med det första livet på jorden och på torsdag gör vi ett besök på vår naturskola Eggeby gård där vi kommer att få en lektion om Big bang och det första livet på jorden för att repetera det.

Kom igång att programmera!

Ni är säkert många som precis som jag och mina kollegor har ingen eller väldigt lite erfarenhet av programmering. Jag har varit nyfiken på det i några år och varit inne och nosat på det själv men inte kommit igång med mina elever. Skolverket har nu ett förslag ute på hur digital kompetens och programmering ska förstärkas och tydliggöras i undervisningen. I det kan vi bl.a. läsa:

  • I kursplanen i matematik föreslås programmering handla till exempel om att träna eleverna i att skapa, beskriva och följa entydiga och stegvisa instruktioner och att använda programmering för att lösa problem.
  • I teknik föreslås programmering handla till exempel om att använda programmering för att styra föremål eller egna konstruktioner men också att förstå att datorer styrs av program och kopplas ihop i nätverk.

Eftersom vi inte har någon på skolan som är proffs på det här så får vi lära oss tillsammans. I torsdags satte vi lärare igång för första gången med Scratch, https://scratch.mit.edu/.  Jag ledde passet och eftersom jag bara provat på verktyget lite och inte kan det helt blev det en kort genomgång innan vi började följa en beskrivning av att programmera ett enkelt spel. Det blev fullt fokus bland alla lärare och vi hjälpte varandra hela tiden. Trots att tiden för konferensen tog slut och vi hade afterwork efteråt var det några som inte vill sluta för att de var så inne i det. Vi har bestämt oss för att fortsätta det kollegiala lärandet om programmering under vårterminen och samtidigt starta upp i klasserna.

programmera-med-scratch-jr-hjalp-dina-barn-att-lara-sig-koda

 

Jag startade igår upp med bägge klasserna i åk 2. Vi började med Scratch Jr, en app. Jag följde gången i boken Programmera med Scratch jr : hjälp dina barn att lära sig koda! Den har ett tydligt upplägg och vi gjorde steg ett i den som heter Dansparty.

 

Innan vi började arbeta i appen illustrerade jag vad programmering är genom att programmera min kollega Lina. Jag sa åt henne att gå tre steg framåt. Sedan att snurra ett varv åt vänster. Eleverna fick sedan prova och det var bara när det var exakta i det de sa som Lina gjorde det de ville. Detta för att visa att man måste var precis när man programmerar. Eleverna fick sedan följa mina instruktioner steg för steg för att göra sin första programmering, Dansparty. Eleverna var med på noterna direkt och jublade när de lyckades med varje steg! I slutet av lektionen fick de lite tid till att prova på att programmera själva i appen. Vi kommer nu att ha programmering en timme i veckan och arbeta vidare utifrån boken.

 

Återberätta en boks handling

Vi har i min tvåa övat på att återberätta handlingen i en bok som man läst vilket inte är helt enkelt. Utmaningen för flera elever är att återberätta med egna ord.

För att eleverna skulle få en modell för hur de skulle göra inledde jag med att läsa en bok tillsammans med klassen via dokumentkameran och smartboarden. Därefter återberättade vi boken muntligt tillsammans innan vi skrev ner handlingen. Vi skrev gemensamt på smartboarden via datorn. Rubriken var bokens titel och vi inledde texten med ”Boken handlar om” för att därefter skriva vilka personer boken handlar om innan vi började skriva om handlingen.

Jag delade sedan i eleverna i par till vilka jag hade valt ut varsin bok som de skulle läsa. De skulle i paret läsa varannan sida. Medan de ena läste skulle den andra följa med i texten och hjälpa till om det var något svårt ord. Efter att de läst färdigt fick de återberätta handlingen för mig muntligt. Om de kom ihåg handlingen fick de hämta iPadsen för att börja skriva en text om boken. Om de inte kom ihåg handlingen i boken när de skulle återberätta den bad jag dem att läsa boken en gång till för att sedan göra ett nytt försök med att återberätta den muntligt.

När eleverna skrev texten skrev de samma text men på varsin iPad. De hjälptes åt att skriva men producerade varsitt exemplar av texten. För flera elever var det utmanande att använda egna ord och återberätta istället för att försöka skriva en kopia av bokens text.

Jag samlade in alla elevernas texter tillsammans med boken de läst och har låtit ett par i taget läsa upp sin återberättelse för att ge boken som ett boktips till klassen. Böckerna som presenterats har blivit mycket populära bland klasskamraterna att läsa.

Eleverna har i det här arbetet bl.a. övat på läsning, läsförståelse, muntligt berättande och att skriva. Det var en uppgift som eleverna tyckte om och som vi kommer att göra flera gånger.giraffen kortaste-vagen moshi