Etikettarkiv: åk 1

Läsårets sista utflykt

Skrivet den av

I onsdags var vi på vår sista utflykt som ettor. Snart blir det sommarlov och i höst börjar klassen i tvåan. Vi åkte till Ängsjö friluftsområde och hade en underbar dag med sol, lek och bad. Tillbaka i skolan igen så skrev vi en personligt återgivande text om utflykten. Det blir den sista för läsåret. I förskoleklass var fokus i de personligt återgivande texterna på att de skrev de i kronologiska ordning och samordnade händelserna med tidsord. Nu i ettan så har vi arbetat vidare med att utveckla deras personliga röster i texterna, att de skriver om vad de upplevt och hur det kändes. Till tvåan blir det nya utmaningar!

Här är två av texterna.Ängsjö1 Ängsjö2

 

Hur befäster vi matematikbegreppen?

Skrivet den av

I matematiken är det många begrepp som eleverna behöver förstå för att klara av undervisningen. Hur gör vi för att befästa dessa begrepp? För en del elever går det snabbt och lätt medan andra behöver få möta och använda begreppen i fler olika sammanhang. För många yngre elever kan det vara en hjälp att komma ihåg om man har använt kroppen och känseln när man övat på begreppen.

Vi arbetar just nu med begreppen hälften och dubbelt i min etta. Vi har gjort många övningar tillsammans i klassrummet både med konkret material såsom pengar, klossar och annat. Vi har även gjort en hel del digitala övningar på smartboarden. På smartboarden har jag gjort egna uppgifter till klassen som vi löst tillsammans och vi har även använt oss av matteboken Pixels övningar som finns här.

I förra veckan hade vi en heldag då vi hade utematte. Vi skulle öva på begreppen dubbelt och hälften tillsammans och också repetera flera andra begrepp som t.ex. udda och jämna tal och lägesbegrepp. Min kollega Paulina skrev kort som vi använde i skogen. Vi delade in eleverna i grupper och gjorde olika stationer som eleverna fick gå till. Vid varje station stod en av oss pedagoger som hade uppgifterna som eleverna skulle utföra. Eleverna i gruppen fick turas om att dra ett kort och läsa vad de skulle göra. Alla i gruppen skulle göra det som stod. Det var inte helt självklart vad som menades med det som stod på korten. Hur mäter jag upp en pinne som är dubbelt så lång som min fot? Vad är ett kliv? Vad är skillnaden på en gren, en stam eller en pinne? Det var inte bara våra nyanlända elever som behövde fundera över innebörden och diskutera den med kompisarna utan det behövde de flesta eleverna.

utematteuppgifter

Kort med matematikuppgifter

Dagen efter att vi varit i skogen så fick eleverna uppgifter med hälften och dubbelt att arbeta individuellt med i klassrummet. Samtliga i klassen hade byggt upp tillräcklig förförståelse genom de gemensamma uppgifter vi gjort för att klara av att arbeta med uppgifterna individuellt.

Gullvivan

Skrivet den av

Nu har vi skrivit om vår andra blomma, gullvivan. För två veckor sedan var vi ut och plockade dem och lade i växtpressen. Idag har vi skrivit om gullvivan. Precis som med vitsippan så hade jag skrivit en beskrivande rapport om blomman som vi gjorde en detaljerad läsning av. De ord som eleverna markerade använde de sedan som stödord för att skriva en egen text som de limmade in i sina herbarier. Läs mer här om hur vi arbetade med vitsippan.
Gullvivetextgullvivetext med markeringarGullviva

Våra herbarier

Skrivet den av

I mina klasser brukar mina elever få göra varsitt herbarium under lågstadiet. En fin bok där vi samlar pressade växter och skriver om dem. Den första växt vi pressade och skrev om var vitsippan.

Efter att vi plockat blommorna och lagt de i pressen så läste vi en text om vitsippan tillsammans. Vi arbetade med detaljerad läsning enligt Reading to learn. Jag hade texten uppe på på smartboarden samtidigt som eleverna hade varsitt exemplar av texten framför sig. Eleverna hade varsin markeringspenna i handen och skulle hitta ord som jag frågade efter i texten under läsningen. Innan varje mening så förberedde jag eleverna genom att jag berättade vad meningen skulle handla om. Efter att vi läst meningen tillsammans så ställde jag en fråga där jag gav betydelsen av ett ord som eleverna skulle hitta i texten och markera. Det är inte kontrollfrågor jag ställer utan jag ger betydelsen och eleverna hittar ordet. Orden som vi markerat arbetade vi vidare med genom att skriva upp dem på smartboarden och repetera betydelsen. Orden fungerade sedan som stödord för elevernas skrivande av egna texter. När eleverna skrev sina texter så hade de användning av sina kunskaper om den beskrivande rapporten som de fick under arbetet med svenska skogsdjur.

Här ser ni texten som vi använde för den detaljerade läsningen med orden markerade. Texten skrev jag själv. Vitsippa textElever skriver med stöd från stödorden.
Skriver om vitsippa 003

En elevtext.vitsippa

Elevernas böcker.

Herbarium