Viktiga småord

Det finns många småord som är viktiga för att nyansera språket mellan en positiv pol och en negativ som t.ex. kan och bör. Dessa småord ställer till det med läsförståelsen för flera av våra elever, speciellt för våra svenska som andraspråkselever.

Vi arbetar med insekter i min tvåa och har samlat in information om den röda skogsmyran inför att eleverna ska skriva en beskrivande rapport om den. I den första boken vi läste fann vi följande information om hur många myror det bor i en myrstack Det kan finnas 100 000 myror i ett bo. Jätteintressant tyckte eleverna och vi pratade om hur många 100 000 är. Följande dag läser vi en annan text om myran och i den stod det Det kan bo en miljon myror i en myrstack. Jag såg här ett tillfälle till att komma in på källkritik och frågade klassen hur det kunde komma sig att det stod olika i böckerna, vilken skulle jag lita på?

Efter att vi tittat i boken som vi läste dagen innan och jämfört texterna började eleverna att diskutera. Det kom lite olika förslag och diskussionen tog en annan väg än källkritik och landade i en diskussion om modalitet. En elev i klassen sa ”Det finns ett viktigt ord här – kan. Det betyder att det kan bo, inte att det måste bo så många i varje myrstack.” Jag fick en wow-känsla över den diskussion som klassen var inne på och vi diskuterade vidare vad som hände med meningen om vi ändrade meningen till: Det bor 100 000 tusen myror i en myrstack, Det kanske bor 100 000 myror i en myrstack eller Ibland bor det 100 000 myror i en myrstack. En elev avrundade diskussionen med att säga att om det är en helt nybildad myrstack med bara några myror kan man skriva Det kan bo 10 myror i en myrstack. 

Vi läste sedan vidare och efter att vi var färdiga med texten och hade samlat in mer information till vår kommande text återvände jag till sidan med meningen Det kan bo en miljon myror i en myrstack. Jag frågade om de kom ihåg vad ordet kan gör för meningens innebörd och hela klassen kunde förklara det.

kan

Texten vi läste via vår dokumentkamera.

Någon diskussion om källkritik blev det inte men det gick upp ett annat ljus för eleverna. Vad viktigt det är att fånga upp det eleverna tar upp och bygga vidare på det. Dessa småords påverkan på meningars innebörd får vi inte glömma bort i vår undervisning. Det är inte alltid vi har sådan tur att eleverna tar upp det!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *