Återberätta en boks handling

Vi har i min tvåa övat på att återberätta handlingen i en bok som man läst vilket inte är helt enkelt. Utmaningen för flera elever är att återberätta med egna ord.

För att eleverna skulle få en modell för hur de skulle göra inledde jag med att läsa en bok tillsammans med klassen via dokumentkameran och smartboarden. Därefter återberättade vi boken muntligt tillsammans innan vi skrev ner handlingen. Vi skrev gemensamt på smartboarden via datorn. Rubriken var bokens titel och vi inledde texten med ”Boken handlar om” för att därefter skriva vilka personer boken handlar om innan vi började skriva om handlingen.

Jag delade sedan i eleverna i par till vilka jag hade valt ut varsin bok som de skulle läsa. De skulle i paret läsa varannan sida. Medan de ena läste skulle den andra följa med i texten och hjälpa till om det var något svårt ord. Efter att de läst färdigt fick de återberätta handlingen för mig muntligt. Om de kom ihåg handlingen fick de hämta iPadsen för att börja skriva en text om boken. Om de inte kom ihåg handlingen i boken när de skulle återberätta den bad jag dem att läsa boken en gång till för att sedan göra ett nytt försök med att återberätta den muntligt.

När eleverna skrev texten skrev de samma text men på varsin iPad. De hjälptes åt att skriva men producerade varsitt exemplar av texten. För flera elever var det utmanande att använda egna ord och återberätta istället för att försöka skriva en kopia av bokens text.

Jag samlade in alla elevernas texter tillsammans med boken de läst och har låtit ett par i taget läsa upp sin återberättelse för att ge boken som ett boktips till klassen. Böckerna som presenterats har blivit mycket populära bland klasskamraterna att läsa.

Eleverna har i det här arbetet bl.a. övat på läsning, läsförståelse, muntligt berättande och att skriva. Det var en uppgift som eleverna tyckte om och som vi kommer att göra flera gånger.giraffen kortaste-vagen moshi

Fjärilens livscykel

Den här hösten har vi haft fjärilslarver i klassen vars utveckling klassen följt tills de blev fjärilar. De har ingått i ett större tema om insekter där vi bland fördjupat oss om den röda skogsmyran. I samband med att vi följt fjärilens utveckling tog jag tillfället att arbeta med förklarande texter om fjärilens livscykel. Vi har arbetat med flera insekters livscykler och jämfört med fjärilens. Till modelltext för att arbeta med textgenrens struktur använde jag en text om nyckelpigans livscykel. Av den texten gjorde jag en genreplansch som vi nu har uppe på väggen.genreplansch-forklarande-textI slutet av arbetet i samband med att vi släppte ut våra fjärilar skrev eleverna egna texter.plansch-fjarilens-livscykeltistelfjarilens-livscykel1 tistelfjarilens-livscykel2

Den röda skogsmyran

I min tvåa arbetar vi med insekter. För att väcka elevernas intresse har jag fyllt klassrummet med böcker om insekter och satt upp en plansch med insekter på väggen. Eleverna har fått varsin fjärilslarv vars utveckling vi följt från larv till fjäril. I början av arbetsområdet gjorde vi ett besök på vår naturskola Eggebygård där eleverna fick en lektion om småkryp. De fick då reda på vilka olika småkryp det finns och hur man skiljer dem åt. Vi var sedan ute i skogen och letade upp och samlade in olika småkryp. Tillbaka i skolan fortsatte vi att prata om insekter och hur man känner igen en insekt, tre kroppsdelar, sex ben och två antenner. Vi har sedan läst om flera olika insekter tillsammans på smartboarden via dokumentkameran. Eleverna har även läst själva eller tillsammans i par om ännu fler insekter.

Vi valde ut den röda skogsmyran som den insekt som vi skulle fördjupa oss extra mycket i och skriva en beskrivande rapport om. Vi samlade information från några olika böcker och webbsidan http://svenska-djur.se/. Den information som vi ville ha med i vår text skrev vi in i en sexfältare. Läs mer om hur man använder en sexfältare i det här inlägget.

sexfaltare-myra

Med stöd av sexfältaren skrev eleverna beskrivande rapporter som vi nu satt upp på väggen.myrtexter-3myrtexter-2myrtext-2myrtext-1Nästa vecka fortsätter vi arbetet med insekter genom att skriva en förklarande text om fjärilens livscykel.

 

Viktiga småord

Det finns många småord som är viktiga för att nyansera språket mellan en positiv pol och en negativ som t.ex. kan och bör. Dessa småord ställer till det med läsförståelsen för flera av våra elever, speciellt för våra svenska som andraspråkselever.

Vi arbetar med insekter i min tvåa och har samlat in information om den röda skogsmyran inför att eleverna ska skriva en beskrivande rapport om den. I den första boken vi läste fann vi följande information om hur många myror det bor i en myrstack Det kan finnas 100 000 myror i ett bo. Jätteintressant tyckte eleverna och vi pratade om hur många 100 000 är. Följande dag läser vi en annan text om myran och i den stod det Det kan bo en miljon myror i en myrstack. Jag såg här ett tillfälle till att komma in på källkritik och frågade klassen hur det kunde komma sig att det stod olika i böckerna, vilken skulle jag lita på?

Efter att vi tittat i boken som vi läste dagen innan och jämfört texterna började eleverna att diskutera. Det kom lite olika förslag och diskussionen tog en annan väg än källkritik och landade i en diskussion om modalitet. En elev i klassen sa ”Det finns ett viktigt ord här – kan. Det betyder att det kan bo, inte att det måste bo så många i varje myrstack.” Jag fick en wow-känsla över den diskussion som klassen var inne på och vi diskuterade vidare vad som hände med meningen om vi ändrade meningen till: Det bor 100 000 tusen myror i en myrstack, Det kanske bor 100 000 myror i en myrstack eller Ibland bor det 100 000 myror i en myrstack. En elev avrundade diskussionen med att säga att om det är en helt nybildad myrstack med bara några myror kan man skriva Det kan bo 10 myror i en myrstack. 

Vi läste sedan vidare och efter att vi var färdiga med texten och hade samlat in mer information till vår kommande text återvände jag till sidan med meningen Det kan bo en miljon myror i en myrstack. Jag frågade om de kom ihåg vad ordet kan gör för meningens innebörd och hela klassen kunde förklara det.

kan

Texten vi läste via vår dokumentkamera.

Någon diskussion om källkritik blev det inte men det gick upp ett annat ljus för eleverna. Vad viktigt det är att fånga upp det eleverna tar upp och bygga vidare på det. Dessa småords påverkan på meningars innebörd får vi inte glömma bort i vår undervisning. Det är inte alltid vi har sådan tur att eleverna tar upp det!