Forma bokstäver

Efter ett skönt sommarlov är nu skolan igång igen. Min härliga klass har börjat tvåan och jag börjar nu mitt tredje läsår med dem. Efter att ha startat upp skrivandet med endast digitalt skrivande i förskoleklass och åk 1 börjar de nu att skriva för hand. Genom det digitala skrivandet och annat arbete har alla eleverna lärt sig bokstävernas namn och hur de låter och har nu bara bokstavsformandet kvar. Detta gör att vi kan arbeta intensivt med att lära oss forma alla bokstäver nu i början av tvåan. När vi arbetat igenom hela alfabetet kommer vi att fortsätta med välskrivning för att öva upp elevernas handstil. Parallellt med det fortsätter vi att skriva mycket digitalt. Jag lär ut bokstäverna efter de grundformer de har. Erica Lövgren presenterar metoden i sin bok Med datorn som skrivverktyg (2009). Vi övade redan i ettan på grundformerna för att förbereda oss för att skriva bokstäverna. Grundformerna är:

  • motsols cirklar – motsolar (c, a, å, ä, u, d, q, g, o, ö, e)
  • raka linjer – höga bokstäver (l, k, f, t)
  • medsols cirklar – raka medsolar (i, r, n, m, h, b, j, p)
  • diagonaler – diagonala bokstäver (x, v, w, y, z)
  • vågor – bokstaven s

De bokstäver vi inlett med är bokstäverna som hör till motsolarna. Innan vi började forma bokstäverna repeterade vi motsolsmönstret. Jag visade först mönstret på smartboarden där jag målade det. Eleverna fick sedan göra mönstret stort med armen i luften. Därefter gick jag igenom hur de ska hålla pennan innan de fick börja skriva mönstret. Vi har övat på att få ett fungerande penngrepp i både förskoleklass och årskurs ett när de ritat eller gjort andra övningar med pennor. stora motsolscirklarEleverna fick använda färgpennor till att skriva stora motsolar. De valde fem färger och skrev varje rad fem gånger, varje gång med olika färger. De fick sedan skriva små motsolar med blyertspenna.små motsolar

Innan de fick börja skriva den första bokstaven, c, visade jag på smartboarden hur man skriver den. Eleverna fick sedan spåra bokstaven på smartboarden för att därefter spåra den på sin iPad.spåra c på smartboardIpad cEfter det var det dags att få skriva c i skrivhäftet. Jag pratade innan om att man behöver öva mycket för att få det rätt. Första gången man försöker skriva en bokstav är det kanske inte så lätt precis som det är svårt första gången man försöker hoppa hopprep eller pricka basketkorgen men efter att man övat ett tag brukar man lära sig.c bokstavshäfteTill sist fick de boken Handstilsloggen, som bygger på att man lär ut bokstäverna efter deras grundformer, där de fick skriva c det finaste de kunde.handstilsloggen

Vi arbetar vidare med bokstäverna i en rask takt och har nu hunnit med både c, a, å, ä och u.

 

Läsårets sista utflykt

Skrivet den av

I onsdags var vi på vår sista utflykt som ettor. Snart blir det sommarlov och i höst börjar klassen i tvåan. Vi åkte till Ängsjö friluftsområde och hade en underbar dag med sol, lek och bad. Tillbaka i skolan igen så skrev vi en personligt återgivande text om utflykten. Det blir den sista för läsåret. I förskoleklass var fokus i de personligt återgivande texterna på att de skrev de i kronologiska ordning och samordnade händelserna med tidsord. Nu i ettan så har vi arbetat vidare med att utveckla deras personliga röster i texterna, att de skriver om vad de upplevt och hur det kändes. Till tvåan blir det nya utmaningar!

Här är två av texterna.Ängsjö1 Ängsjö2

 

Hur befäster vi matematikbegreppen?

Skrivet den av

I matematiken är det många begrepp som eleverna behöver förstå för att klara av undervisningen. Hur gör vi för att befästa dessa begrepp? För en del elever går det snabbt och lätt medan andra behöver få möta och använda begreppen i fler olika sammanhang. För många yngre elever kan det vara en hjälp att komma ihåg om man har använt kroppen och känseln när man övat på begreppen.

Vi arbetar just nu med begreppen hälften och dubbelt i min etta. Vi har gjort många övningar tillsammans i klassrummet både med konkret material såsom pengar, klossar och annat. Vi har även gjort en hel del digitala övningar på smartboarden. På smartboarden har jag gjort egna uppgifter till klassen som vi löst tillsammans och vi har även använt oss av matteboken Pixels övningar som finns här.

I förra veckan hade vi en heldag då vi hade utematte. Vi skulle öva på begreppen dubbelt och hälften tillsammans och också repetera flera andra begrepp som t.ex. udda och jämna tal och lägesbegrepp. Min kollega Paulina skrev kort som vi använde i skogen. Vi delade in eleverna i grupper och gjorde olika stationer som eleverna fick gå till. Vid varje station stod en av oss pedagoger som hade uppgifterna som eleverna skulle utföra. Eleverna i gruppen fick turas om att dra ett kort och läsa vad de skulle göra. Alla i gruppen skulle göra det som stod. Det var inte helt självklart vad som menades med det som stod på korten. Hur mäter jag upp en pinne som är dubbelt så lång som min fot? Vad är ett kliv? Vad är skillnaden på en gren, en stam eller en pinne? Det var inte bara våra nyanlända elever som behövde fundera över innebörden och diskutera den med kompisarna utan det behövde de flesta eleverna.

utematteuppgifter

Kort med matematikuppgifter

Dagen efter att vi varit i skogen så fick eleverna uppgifter med hälften och dubbelt att arbeta individuellt med i klassrummet. Samtliga i klassen hade byggt upp tillräcklig förförståelse genom de gemensamma uppgifter vi gjort för att klara av att arbeta med uppgifterna individuellt.

Gullvivan

Skrivet den av

Nu har vi skrivit om vår andra blomma, gullvivan. För två veckor sedan var vi ut och plockade dem och lade i växtpressen. Idag har vi skrivit om gullvivan. Precis som med vitsippan så hade jag skrivit en beskrivande rapport om blomman som vi gjorde en detaljerad läsning av. De ord som eleverna markerade använde de sedan som stödord för att skriva en egen text som de limmade in i sina herbarier. Läs mer här om hur vi arbetade med vitsippan.
Gullvivetextgullvivetext med markeringarGullviva