Utvecklingssamtal

Så var vi färdiga med utvecklingssamtalen för den här terminen. Återigen har mina elever gjort ett jättefint jobb med att leda sina egna samtal. Här kan du läsa vad jag skrev förra terminen om hur våra elevledda utvecklingssamtal är upplagda. För att samtalen ska bli lyckade och eleven ska vara förberedd på vad hen ska berätta om varje ämne så skriver de om dem. De elever som går på fritids skriver även en text om fritids.  Det eleven skriver som förberedelse sätter vi in i en bok som vi döpt till Mitt lärande.  Eleven inleder samtalet med att gå igenom ämne för ämne med vårdnadshavaren för att sedan visa upp olika skolarbeten. Samtalet avslutas med att vi tillsammans skriver en utvecklingsplan för eleven. Här ser ni vad några av mina elever skrivit om de olika ämnena och fritids.sv-mlma-mlmu-mlso-mlno-mlidrott-mlfritids-mleng-mlbild-ml

Apptips!

Som jag skrev i mitt förra blogginlägg så arbetar jag nu med att forma bokstäverna i min tvåa. Jag har hittat en app som jag har stor hjälp av i det arbetet som heter Skrivguiden. I den kan eleverna öva på grundformerna som bokstäverna bygger på, de kan öva på att forma bokstäver och siffror. Jag kan även göra ordlistor där eleverna kan öva på att skriva hela ord. Dessa ordlistor kan jag skriva ut och ge som övningsblad till eleverna att skriva på med pennan efter att de övat i appen. Jag har stor hjälp av appen i min undervisning nu och funktionen att göra ordlistor kommer jag att använda mycket framöver för att eleverna ska öva på att sätta ihop de bokstäver vi lärt oss att forma till ord.image image image image

Forma bokstäver

Efter ett skönt sommarlov är nu skolan igång igen. Min härliga klass har börjat tvåan och jag börjar nu mitt tredje läsår med dem. Efter att ha startat upp skrivandet med endast digitalt skrivande i förskoleklass och åk 1 börjar de nu att skriva för hand. Genom det digitala skrivandet och annat arbete har alla eleverna lärt sig bokstävernas namn och hur de låter och har nu bara bokstavsformandet kvar. Detta gör att vi kan arbeta intensivt med att lära oss forma alla bokstäver nu i början av tvåan. När vi arbetat igenom hela alfabetet kommer vi att fortsätta med välskrivning för att öva upp elevernas handstil. Parallellt med det fortsätter vi att skriva mycket digitalt. Jag lär ut bokstäverna efter de grundformer de har. Erica Lövgren presenterar metoden i sin bok Med datorn som skrivverktyg (2009). Vi övade redan i ettan på grundformerna för att förbereda oss för att skriva bokstäverna. Grundformerna är:

  • motsols cirklar – motsolar (c, a, å, ä, u, d, q, g, o, ö, e)
  • raka linjer – höga bokstäver (l, k, f, t)
  • medsols cirklar – raka medsolar (i, r, n, m, h, b, j, p)
  • diagonaler – diagonala bokstäver (x, v, w, y, z)
  • vågor – bokstaven s

De bokstäver vi inlett med är bokstäverna som hör till motsolarna. Innan vi började forma bokstäverna repeterade vi motsolsmönstret. Jag visade först mönstret på smartboarden där jag målade det. Eleverna fick sedan göra mönstret stort med armen i luften. Därefter gick jag igenom hur de ska hålla pennan innan de fick börja skriva mönstret. Vi har övat på att få ett fungerande penngrepp i både förskoleklass och årskurs ett när de ritat eller gjort andra övningar med pennor. stora motsolscirklarEleverna fick använda färgpennor till att skriva stora motsolar. De valde fem färger och skrev varje rad fem gånger, varje gång med olika färger. De fick sedan skriva små motsolar med blyertspenna.små motsolar

Innan de fick börja skriva den första bokstaven, c, visade jag på smartboarden hur man skriver den. Eleverna fick sedan spåra bokstaven på smartboarden för att därefter spåra den på sin iPad.spåra c på smartboardIpad cEfter det var det dags att få skriva c i skrivhäftet. Jag pratade innan om att man behöver öva mycket för att få det rätt. Första gången man försöker skriva en bokstav är det kanske inte så lätt precis som det är svårt första gången man försöker hoppa hopprep eller pricka basketkorgen men efter att man övat ett tag brukar man lära sig.c bokstavshäfteTill sist fick de boken Handstilsloggen, som bygger på att man lär ut bokstäverna efter deras grundformer, där de fick skriva c det finaste de kunde.handstilsloggen

Vi arbetar vidare med bokstäverna i en rask takt och har nu hunnit med både c, a, å, ä och u.

 

Läsårets sista utflykt

Skrivet den av

I onsdags var vi på vår sista utflykt som ettor. Snart blir det sommarlov och i höst börjar klassen i tvåan. Vi åkte till Ängsjö friluftsområde och hade en underbar dag med sol, lek och bad. Tillbaka i skolan igen så skrev vi en personligt återgivande text om utflykten. Det blir den sista för läsåret. I förskoleklass var fokus i de personligt återgivande texterna på att de skrev de i kronologiska ordning och samordnade händelserna med tidsord. Nu i ettan så har vi arbetat vidare med att utveckla deras personliga röster i texterna, att de skriver om vad de upplevt och hur det kändes. Till tvåan blir det nya utmaningar!

Här är två av texterna.Ängsjö1 Ängsjö2